Aneka Desain Kaligrafi Kufi Dua Kalimat Syahadat Format PNG

Desain Kaligrafi Kufi PNG

Mengutip dari Jurnal Pendidikan Islam dan Teknologi Pendidikan UIN Sumatra Utara, kata syahadat berasal dari bahasa Arab, yaitu syahida yang berarti telah bersaksi. Arti syahadat secara harfiah adalah memberikan kesaksian dan memberikan pengakuan. Setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat dan mengetahui makna yang terkandung di dalam keduanya dan segala konsekuensinya, manusia latas dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

َشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Syahadat yaitu ucapan "ayshadu Alla ilaha illallah wa ayshadu Anna Muhammadarrasulullah" (aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya). 

Syahadat terdiri dari dua kalimat persaksian yang disebut dengan Syahadatain, yaitu:

  1. Ayshadu An-la ilaha illallah yang artinya saya bersaksi tiada tuhan selain Allah,
  2. Wa Ayshadu Anna Muhammada Rasulullah yang artinya dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. (Hamid Ahmad At-Thahir, 2010).
Baca Juga :

Desain Kaligrafi Kufi Dua Kalimat Syahadat 

Kaligrafi Kufi atau bisa juga disebut khat Kufi adalah kaligrafi arab tertua dan merupakan sumber dari seluruh kaligrafi arab. Kufi merupakan hasil adaptasi dari script tua abjad Nabatian.

Pemberian nama Kufi diambil dari tempat asalnya. Kaligrafi ini awalnya muncul di kota Kufah, Irak, yang kemudian menyebar ke seluruh jazirah Arab.

Orang Arab pada zaman dahulu memperindah gaya Kaligrafi Kufi dengan menyisipkan unsur ornamen. Dengan penambahan ornamen tersebut, maka muncullah beragam corak Kufi dengan gaya yang baru.

Ada beberapa jenis Kufi, yaitu :

  1. Kufi Basit
  2. Kufi Muzakhrof
  3. Kufi Musattar

Nah berikut ini aneka desain kaligrafi Kufi Musattar Dua Kalimat Syahadat :

Desain Kaligrafi Kufi SyahadatKaligrafi Kufi SyahadatKaligrafi Kufi Syahadat

Baca Juga : 

Kaligrafi Kufi SyahadatKaligrafi Kufi SyahadatKaligrafi Kufi Syahadat

Baca Juga : 

Kaligrafi Kufi SyahadatKaligrafi Kufi SyahadatKaligrafi Kufi SyahadatKaligrafi Kufi SyahadatKaligrafi Kufi SyahadatKaligrafi Kufi Syahadat


JANGAN LUPA BANTU SHARE 
Agar banyak yang mendapatkan manfaat dari postingan ini.

Pentingnya Kalimat Syahadat

Syahadat adalah pengakuan dan penyaksian dengan sebenarnya baik secara lahir maupun batin. Kalimat Syahadat artinya: “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah”. Dua kalimat syahadat ialah:

  1. Syahadat Tauhid : Artinya menyaksikan dan mengakui ke Esaan Allah SWT. 
  2. Syahadat Rasul : Artinya menyaksikan dan mengakui ke Rasulan Nabi Muhammad Saw. (S.A.Zainal Abidin,2001:16-17).
Makna kata Muhammad Rasulullah menuntut kesediaan menjadikan Rasullullah sebagai teladan, sehingga bernilai disisi Allah. Kalimat ini menjadikan seorang muslim memiliki rasa cinta, ridho dengan segala yang dicontohkan dari segi amal, perkataan dan semua tingkah laku beliau. (Ummu Yasmin,2004:48).

Selain sifatnya yang dimaksud oleh Allah atau juga karena keteladanan Rasulullah dan juga pengorbanan yang sangat mulia kepada umatnya. Allah telah menganugerahkan syafaat dan derajat yang tinggi kepada Rasulullah, menunjuki manusia agar manusia mencintai beliau dan melandasi kehendak untuk mengikuti beliau karena cinta kepada Allah.

Baca Juga :
Syahadat juga termasuk dalam misi atau prinsip gerakan dakwah Nabi Muhammad saw, yang dulunya bersifat monoteisme. Di dalam bacaan-bacaan awal lalu menjadi teologi dominan yang disebut sebagai pesan sosial. Mulai saat itulah dua sumber kalimat ini disebarkan secara massive dengan terang-terangan setelah bertahun-tahun pola dakwah yang digunakan adalah dengan secara sembunyi-sembunyi (Reza Aslan, 2007:99 ).

Sumber : merdeka.com

Belum ada Komentar untuk "Aneka Desain Kaligrafi Kufi Dua Kalimat Syahadat Format PNG"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel